Motulus.aero

Hoe overtuig je spelers in de luchtvaartsector van je complexe product of service? Samen met Motulus bekeken wij de optimale structuur en het sprekendste concept om deze boodschap zo helder mogelijk te communiceren. Via een iteratief ontwerpproces konden snel een aantal variaties van het design worden afgetoetst. Zo werd er een solide basis gelegd voor de verdere uitwerking van de website.

De flexibiliteit en modulariteit van de software zit vervat in het basisconcept dat gebaseerd is op motion design.

De flexibiliteit en modulariteit van de software zit vervat in het basisconcept dat gebaseerd is op motion design.

De vormgeving verwijst op verschillende manieren naar het onderliggende concept: de flexibele grid van de software interface, een draaiende propeller, een voortdurende wijzigende complexiteit die wordt gestructureerd.